nad

nad
nad I {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na cel przestrzenny ruchu, znajdujący się powyżej czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Samolot wzleciał nad miasto. Podniósł obie ręce nad głowę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na cel przestrzenny ruchu, położony w pobliżu czegoś, zwykle zbiornika wodnego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Iść nad rzekę, nad jezioro. Pojechać nad morze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieco podniośle: wskazuje na przedmiot porównania lub wyboru': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cóż jest droższego nad wolność? Kochał ją nad życie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}nad II {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z narzędnikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie powyżej czegoś (gdzie?) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Lampa wisi nad stołem. Samolot leci nad miastem. Powiesił obraz nad łóżkiem. Szyld nad wejściem. Pochylił się nad książką. Łuna nad lasem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie w pobliżu czegoś (gdzie?) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Spacerować nad rzeką, nad jeziorem, nad brzegiem morza. Kraków leży nad Wisłą. Bitwa nad Bzurą. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na przedmiot czynności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czuwać nad bezpieczeństwem obywateli. Rozmyślać nad swym losem. Litować się nad biedakami. Dyskusja nad projektem. Opieka nad chorym. Pracować, siedzieć, ślęczeć nad książką. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'tworzy wyrażenie (dziś o charakterze podniosłym) podkreślające jakość czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Był to żołnierz nad żołnierzami. Koncert nad koncertami. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • NAD — [Abk. für Nicotinamid adenin dinukleotid]; veraltete Syn.: Diphosphopyridinnukleotid (DPN), Coenzym I (Co I), Codehydr[ogen]ase I, Cozymase: in allen tierischen u. pflanzlichen Zellen enthaltenes u. bei einer Vielzahl von biol. Redoxvorgängen als …   Universal-Lexikon

  • nad — nȁd prij. DEFINICIJA 1. (s A) pokazuje a. mjesto radnje iznad koga ili čega; ponad, opr. pod b. da nešto nadmašuje pojam u akuzativu 2. (s I) pokazuje a. mjesto iznad čega ili koga bez izravnog dodira [nad brdom] b. odnos subordinacije između… …   Hrvatski jezični portal

  • NAD — may refer to: No abnormality detected, a medical status description No apparent distress, a status description in childbirth NAD Electronics, a Canadian audio equipment manufacturer (originally New Acoustic Dimension) Namibian dollar, the… …   Wikipedia

  • Nad — (n[a^]d), Nadde Nad de (n[a^]d de). [Contr. fr. ne hadde.] Had not. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • NAD — steht für: Namibia Dollar, Währungscode nach ISO 4217 NEAT Aufsichtsdelegation, parlamentarische Kontrollgruppe in der Schweiz Neuroaxonale Dystrophie, seltene Erkrankung des Gehirns beim Menschen New Acoustic Dimension, ursprüngliche Bedeutung… …   Deutsch Wikipedia

  • nad- — nat DEFINICIJA 1. u glagolskim riječima pokazuje a. da se radnja vrši iznad čega [nadlijetati] b. da se radnja vrši u jačem intenzitetu od istovrsne radnje [nadvikati] 2. u imeničkim i pridjevskim riječima pokazuje više ili veće [nadšumar; nadlj …   Hrvatski jezični portal

  • NAD — NAD. = nicotineamide adenine dinucleotide (см.). (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

  • NAD — NAD, Nicotinamid adenin dinucleotid ⇒ Nicotinamidnucleotide …   Deutsch wörterbuch der biologie

  • NAD — sigla ES ingl. Nicotinamide Adenin Dinucleotide, nicotinammide adenindinucleotide, nome di un coenzima …   Dizionario italiano

  • nad — (n.) also nads, 1980s, student slang shortening of GONAD (Cf. gonad) …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”